EuroCert – nowy certyfikat

EuroCert Nowy Certyfikat

Jest to oferta dla klientów EuroCert, którzy:

  • nie przeprowadzili procedury odnowienia, przed datą wygaśnięcia aktualnego certyfikatu
  • chcą zmienić dane osobowe zawarte w posiadanym certyfikacie (imię, nazwisko, numer identyfikacyjny np. PESEL).

Certyfikat jest ważny przez 2 lata.

cena: 170,00 zł netto

cena: 209,10 zł brutto